HEADER1
item1a

‘De grote, definitieve biografie die Buysse verdient.’

Toon Horsten, De Standaard

 

‘Een veelzijdig en meeslepend boek.’

Jacqueline Bel, NRC Handelsblad

 

‘Een zeer genuanceerd en gloedvol portret.’

Dirk Leyman, De Morgen

 

‘Een pareltje van perfectie.’

Philip Vermoortel, Biografiebulletin

 

‘Een modelbiografie.’

Frank Hellemans, Knack

 

‘Het is lang geleden dat we zo'n diepgaand beeld hebben gekregen van een eng-klerikaal en nationalistisch Vlaanderen dat de mensen wilde verheffen door ze uiteindelijk dom te houden, en van een integer mens die, in het volle besef van alle tegenstrijdigheden, zich daar met de kracht van zijn briljant woord tegen verzette.’

Jacques De Maere, Streven

 

‘Een monumentaal en tintelend portret van het literaire leven tijdens het interbellum.’

Paul Depondt, de Volkskrant

 

‘Elsbeth Etty, hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam stelde in het NRC-Handelsblad, 5 september 2008 een lijst van de in haar ogen honderd beste biografieën samen. Op die lijst kwam Van Parys’ biografie over Cyriel Buysse ook voor en dat was mijns inziens een juiste keuze.’

Pieter van Hees, Wetenschappelijke Tijdingen

Cyriel Buysse
CBmetNellyindeuropeningvanMaisonRose
Interview in Gazet Van Antwerpen,
InterviewGVAzonderkop
Interview in Gazet Van Antwerpen,